Landsmøte ble landsting

030.JPG
MØTE BLE TING: Landsmøtet i Norsk kulturskoleråd har avviklet seg selv og er "gjenfødt" som landsting.
20.10.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Landsmøte ble landsting

STJØRDAL: Landsmøtet i Norsk kulturskoleråd vedtok å innføre nye vedtekter, og vips: Landsmøtet ble til et landsting, som tok til umiddelbart.

 

 

Nye vedtekter gjorde møte til ting

 

Norsk kulturskoleråds landsmøte gjorde altså som sentralstyret foreslo - med noen mindre justeringer, og vedtok å bytte ut landsmøte hvert andre år som organisasjonens øverste organ, med landsting hvert fjerde år.

 

Samtidig innføres et nytt organ, landsstyret, som nå er Norsk kulturskoleråds øverste myndighet mellom landstingene.

 

Landsstyret skal møtes hvert år innen utgangen av juni, og består av sentralstyret og lederne av alle fylkes- og regionstyrer samt representanter for hvert fylke i en region som regionsstyrelederen ikke tilhører. Totalt blir det 26 landsstyremedlemmer. Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 75 prosent av representantene møter.

 

Landsmøtet fattet følgende vedtak – som siste landsmøtevedtak i Norsk kulturskoleråds historie:

  1. Nye vedtekter vedtas med de justeringer som er gjort etter del-voteringer på landsmøtet.
  2. Vedtektene er gjeldende umiddelbart etter vedtak.
  3. Det nye landsstyret får mandat til å gjøre de organisatoriske justeringer som er nødvendige med tanke på en eventuell regionreform.

Sentralstyret oppnevnte utvalg

 

Norsk kulturskoleråds sentralstyre ba i 2015 om at det skulle oppnevnes et utvalg for å se på nye vedtekter fram mot Landsmøtet 2016. Utvalget besto av Berit Konstad Graftås (leder) fra sentralstyret, Terje Røe, Hans Willoch Bræin og Merete Wilhelmsen som sekretær for utvalget.

 

Utvalget hadde følgende mandat:

 

  • Foreta en helhetlig gjennomgang av vedtektene inklusive instruks for valgkomité for Norsk kulturskoleråd, valgkomité for Norsk kulturskoleråds fylker/regioner og kontrollkomité med fokus på tydeliggjøring, forenkling og forbedring.
  • Legge frem forslag på vegne av styret på eventuelle endringer på Landsmøte 2016.

 

De nye vedtektene er inndelt i fem kapitler:

 

  • Kapittel 1: Navn og organisasjonsform
  • Kapittel 2: Medlemskap
  • Kapittel 3: Organisasjonens organer
  • Kapittel 4: Oppløsning og endring av vedtekter
  • Kapittel 5: Vedlegg

Kontrollkomiteen har kommet inn i kapittel 3 hvor denne nå er definert som en av organene i

organisasjonen.

 

Har konsultert KS-advokatene

 

I arbeidet med å revidere vedtektene har KS-Advokatene vært konsultert for å bistå med juridisk betraktning og hjelp i arbeidet. Dette har vært nødvendig siden inntil nå har både Norsk kulturskoleråd sentralt og de elleve fylkesavdelingene og tre regionene vært egne juridiske enhet. Dette er en ordning som har vokst fram over tid og som ikke er forenelig med ett sett med vedtekter. I prinsippet skal alle juridiske enheter ha egne vedtekter.

 

Saker til behandling framgår av forslaget til nye vedtekter både for landsting og landsstyre. På denne måten ønsker man å legge opp til at medbestemmelsen og medlemmenes innflytelse i organisasjonen økes i tråd med Skaarutvalgets rapport og at reell innflytelse skjer gjennom vedtak i landsstyret.

 

I tråd med paragraf 3.5 i de nye vedtektene anbefales det at alle fylkesavdelinger/ regioner blir en del av Norsk kulturskoleråd også juridisk og som en konsekvens av dette oppløses alle de regionale juridiske enheter i forbindelse med årsmøter i fylker og regioner i 2017. De enkelte fylkesavdelinger/regioner beholder sin egen økonomi ved en eventuell endring.

Les flere nyheter!