Resolusjon mot nedleggelse av militære korps

030.JPG
RESOLUSJON: Norsk kulturskoleråds landsting ønsker at den nåværende virksomheten i Forsvarets musikk fortsetter med like mange korps som i dag.
20.10.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Resolusjon mot nedleggelse av militære korps

STJØRDAL: Norsk kulturskoleråds landsting har vedtatt en resolusjon som taler Forsvarets planer om nedleggelse av militærkorps midt i mot.

 

Her er resolusjonsteksten:

 

Resolusjon om Forsvarets musikk

 

Norge er et unikt land når det gjelder utvikling av gode blåsere og slagverkere, både på profesjonelt og amatørnivå. Mange av disse har vært elever i kulturskolen og de fleste spiller eller har spilt i korps.

 

Ved en reduksjon på 60 ansatte i Forsvarets musikk, reduseres antallet orkestermusikerstillinger i Norge med ca. seks prosent. Disse stillingene er fremtidige arbeidsplasser for kulturskolens mest ambisiøse elever. Forsvarets musikk tilfører, i tillegg til den kunstneriske, også viktige pedagogiske kvaliteter til opplæringen av barn og unge.

 

Landstinget i Norsk kulturskoleråd mener at nedleggelse av et stort antall kunstfaglige arbeidsplasser må løftes ut av en smal diskusjon om Forsvarets midler og løftes inn i den nasjonale kulturdebatten, der den hører hjemme. Landstinget forutsetter også at korpsene fortsetter som forsvarskorps, i tråd med norske kulturhistoriske tradisjoner. Landstinget ønsker at den nåværende virksomheten i Forsvarets musikk fortsetter med like mange korps som i dag og med minst like mange musikerstillinger som nå.

 

Et land uten kultur er intet å forsvare!

 

Resolusjonen oversendes Statsministeren, Stortingets forsvars- og utenrikskomité, familie- og kulturkomité samt statsrådene i de respektive departement.

Les flere nyheter!