Studietilbud med kulturskolelærere i målgruppa

2016 Voldastudier 15.10.png
LÆRER: Magnar Åm skal undervise i to studieemner ved Høgskolen i Volda våren 2017. (Foto: privat)
15.10.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Studietilbud med kulturskolelærere i målgruppa

VOLDA: Ved Høgskolen i Volda kan du ta det tverrkunstfaglige masteremnet «Playful truth approach» eller det musikkfaglige bacheloremnet ”Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi” med samtidskomponist Magnar Åm som lærer.

 

Emnene inneholder skapende aktivitet og refleksjon.

 

Undervisningen i masteremnet foregår bolkevis gjennom ett semester. Undervisningen i bacheloremnet går en formiddag i uka hele semesteret. Begge har oppstart våren 2017. 

 

Studiene åpner for søking 1. november.

 

For mer informasjon:

Les flere nyheter!