Fagplan i sirkus ut på høring neste uke

2016 Sirkusplan2 9.11.JPG
FAGPLANGRUPPA: Disse står bak fagplanutkastet for sirkus: Rune Magnar Andreassen (f.v.), Seela Wanvik, Lea Moxness og Bente Reibo.
10.11.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Fagplan i sirkus ut på høring neste uke

TRONDHEIM: Neste uke sendes utkastet til fagplan for sirkus ut på høring. Dette er den sjette fagplanen som lages i regi av Norsk kulturskoleråd, som også har satt sammen gruppa som har laget fagplanutkastet. 

 

I den gruppa er følgende med:

  • Rune Magnar Andreassen, Karmøy
  • Seela Wanvik, Trondheim
  • Lea Moxness, Trondheim
  • Bente Ribo, Tromsø

Samtlige er svært sentrale innen sirkusundervisninga og utviklinga av sirkusfagtilbudet ved kulturskolene i sine respektive kommuner.

 

Lik struktur og likt språk

 

Rådgiver Hilde Roald Bern i Norsk kulturskoleråd er fagplangruppas koordinator. Før høringsutkastet legges ut, har Wenche Waagen gjort en redigeringsjobb, for å sikre at planen strukterelt og språklig likner mest mulig på de fem fagplanene som inngår i rammeplanen for kulturskolen.

 

Waagen var forfatter av innledningen til fagplankapitlet i rammeplanen, og hovedansvarlig for struktur, harmonisering og språklig utforming av de fem fagplanene for dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst.

 

Høringsfrist: 16. desember

 

Høringsutkastet skal etter planen legges ut her på kulturskoleradet.no 14. november, og du finner utkastet og nødvendig informasjon lettest via nyhetssak i nyhetsseksjonen her. Her vil du også finne skjemaet som skal benyttes for levering av høringsinnspill. Det er laget i den nettbaserte spørreundersøkelsestjenesten Questalyze.

 

Hvem som helst kan gi et høringssvar, men Norsk kulturskoleråd velger direkte å kontakte relevante høringsmiljø for å sikre seg flest mulig nyttige innspill. I denne gruppa fins naturlig nok alle kulturskoler som har sirkus på timeplanen eller planer om oppstart av et slikt fagtilbud samt andre ressursmiljø/-personer innen sirkus.

 

Høringsfristen er 16. desember. Målet er at planen skal være ferdig innen 1. mars. Da skal du finne den i nestlastbar versjon i rammeplanseksjonen på kulturskoleradet.no.

Les flere nyheter!