Påmelding i gang til UKM 2017

2016 UKM 1.12.png
PÅMELDINGSSTART: 1. desember er første påmeldingsdag for UKM 2017. Mange har allerede meldt seg på.
01.12.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Påmelding i gang til UKM 2017

TRONDHEIM: Første dagen i desember er viktig i UKM-verdenen: Nå starter påmeldinga til lokalmønstringene i 2017.

 

«Det viktigste UKM-arbeidet skjer lokalt i kommuner og bydeler. Det er her 25.000 ungdommer får sin UKM-opplevelse hvert år, derfor er det viktig at kvaliteten på arrangementet er god, og at det lokale samarbeidet mellom UKM, kulturskole og andre ressursmiljøer fungerer best mulig.»

 

Sånn heter det på ukm.no, og det er på dette nettstedet du kan melde deg på til din lokale mønstring fra og med 1. desember.

 

Her finner du din lokale mønstring

 

På lokalt plan organiseres UKM på mange ulike måter. Kommunen/bydelen står sentralt i gjennomføringen av mønstringen, mange kulturskoler likeså, og de tiltak som ellers er knyttet opp mot UKM. I noen kommuner arrangeres UKM i samarbeid med frivillige organisasjoner, mens andre legger større vekt på medvirkning og delaktighet fra ungdom.

 

I 2016 ble det arrangert drøyt 350 lokalmønstringer. Dette er første nivå i UKM, hvor alle som har lyst kan delta. De fleste kommuner arrangere sin egen mønstring, men noen velger å gå sammen med andre kommuner og lage en felles kommunemønstring

 

Storsatsing på ungdomskultur

 

UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

 

UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985.

 

UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

Les flere nyheter!