Første møte for historisk styre

2016 Styremøte 8.12.JPG
HISTORISK MØTE: Styremedlem Alexander Krohg Plur (f.v. og med klokka), direktør Morten Christiansen, styreleder Nils R. Sandal, styremedlem Berit Konstad Graftås, nestleder Heidi Hesselberg Løken, styremedlem Anders Aabø (ansattes representant), varamedlem Kari Pahle, varamedlem Geir Gran, Hilde Roald Bern (vara for ansattes representant i styret), styremedlem Liv Kari Eskeland.
07.12.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Første møte for historisk styre

TRONDHEIM: Aldri før har et sentralstyre i Norsk kulturskoleråd blitt valgt for fire år. Men så skjedde på landstinget i høst. Denne uka gikk styret for alvor i gang med sitt arbeid: Første styremøte ble holdt i Trondheim.

 

Styret kom raskt ut av startblokkene og er i gang med første langside i fireårsperioden, fram mot tidenes første landsstyremøte i Norsk kulturskoleråd i juni 2017. På første møte handlet det blant annet om viktige saker som oppfølging av Røeutvalgets arbeid, budsjettet for 2017 og gjennomgang av kulturskolerådets vedtekter.

 

I tillegg brukte styret tid på å la medlemmene presentere seg og si litt om hva de ønsker og håper å kunne bidra med i styrearbeidet i årene framover.

 

 

Les flere nyheter!