Forsvarsdepartementets svar til kulturskolerådets resolusjon

2016 Resolusjonssvar 2.11.png
FORSVARSDEPARTEMENTET SVARER: Norsk kulturskoleråd har fått brev fra Forsvarsdepartementet etter landstingets resolusjon om Forsvarets musikk.
02.11.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Forsvarsdepartementets svar til kulturskolerådets resolusjon

OSLO: Forsvarsdepartementet takker Norsk kulturskoleråds landsting for engasjementet rundt Forsvarets musikk, og gir følgende svar angående resolusjonen som ble fattet av landstinget 20. oktober:

 

Her er nyhetssaken om resolusjonen – inklusive resolusjonsteksten

 

«Forsvarsdepartementet (FD) viser til resolusjonen om Forsvarets musikk vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsting 20. oktober i år til statsministeren, regjeringsmedlemmer og Stortingskomitéer. I resolusjonen pekes det på Forsvarets musikks betydning for norsk kulturliv og behovet for å opprettholde Forsvarets musikk på dagens nivå.

 

I langtidsplanen for Forsvaret, som nå er til behandling i Stortinget, foreslås Forsvarets musikk omorganisert og redusert. Antallet profesjonelle musikere foreslås redusert fra dagens ca. 150 til ca. 90 profesjonelle musikere. Antall korps foreslås redusert fra fem til tre, lokalisert til henholdsvis Oslo, Bergen og Harstad.

 

Dagens endrede sikkerhetspolitiske situasjon og behovet for å styrke Forsvarets operative evne krever at alle deler av Forsvaret gjennomgås. For Forsvarets musikk innebærer det en reduksjon av antall profesjonelle musikere og klarere prioritering av oppdrag. Militærmusikkens primære oppgave er å utføre oppdrag for Forsvaret. Dernest på vegne av staten ivareta kongehusets, Stortingets og regjeringens behov for musikk ved offisielle anledninger.

 

Departementet anerkjenner Forsvarets musikks betydning for det lokale musikklivet der korpsene er lokalisert. Samhandlingen mellom Forsvarets musikk, sivilsamfunnet og norsk musikkliv vil fortsette også i fremtiden, men vil bli mer målrettet. Vi vektlegger at musikkorpsene skal kunne brukes fleksibelt. Det betyr at de skal kunne brukes i ulike kombinasjoner og på ulike steder i landet vårt.

 

Langtidsplanen for forsvarssektoren ligger nå til behandling i Stortinget.»

 

Svarbrevet er signert ekspedisjonssjef Kjersti C. Klæboe.

Les flere nyheter!